O nas

Decision Support Solutions oferuje usługi analityczne, które pomagają podejmować złożone decyzje biznesowe. Swoją działalność opiera na wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych, w zadaniach polegających na poszukiwaniu wariantów optymalnych.

Rozwiązanie optymalne

To wyznacznik jakości naszych usług. Aby dawać gwarancję nawyższej skuteczności angażujemy głównie techniki modelowania matematycznego, symulacje komputerowe, statystykę, metody numeryczne i inżynierię. Rozwiązanie optymalne oznacza najczęściej minimum ryzyka, kosztów, straty oraz maksimum zysku, jakości, stopy zwrotu.

Wspomaganie decyzji

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych. Chcemy wskazywać optymalne rozwiązania w zagadnieniach alokacji zasobów czasowych, surowcowych, magazynowych, ludzkich, kapitałowych; w obecności ryzyka zmienności stóp procentowych, kursów walut, cen, działań konkurencji.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy osoby, firmy, instytucje, zainteresowane profilem naszej działalności. Dołożymy wszelkich starań, by współpraca przebiegała na najwyższym poziomie. Angażujemy siebie, naszą wiedzę i umiejętności, oferujemy wysoką jakość produktów i usług. Zachęcamy.



Copyright © 2013, Design by: Sunlight webdesign